GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Ngành Công Thương được hình thành trên cơ sở hợp nhất giữa Bộ Công nghiệp với Bộ Thương mại theo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII, ngày 31-7-2007.

Đọc thêm »
Thông tin đơn vị Thông tin đơn vị
Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Sở Công Thương Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : Số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa
Điện thoại : 064 3542677
Fax : 064 3856344
Email : soct@baria-vungtau.gov.vn
Chức năng nhiệm vụ
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau: 1. Vị trí, chức năng: ...
Chi tiết >>
Lãnh đạo đơn vị
Giám đốc: Bùi Thị Dung
Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Hiền
Phó Giám đốc: Vũ Bích Hảo