LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Theo đó, ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt để áp dụng đối với Hợp đồng mua bán điện giữa đơn vị bán lẻ điện  và khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Tại một địa điểm đăng ký mua điện bên mua điện là một hộ gia đình sử dụng sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để đăng ký mua điện chỉ được ký 01 Hợp đồng.

Trường hợp không sử dụng sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, bên mua điện chỉ được sử dụng một trong các loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở); hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà được công chứng hoặc chứng thực để đăng ký mua điện và chỉ được ký 01 hợp đồng.

Nếu nhiều hộ sử dụng điện chung có thể ký 01 hợp đồng và được áp dụng giá bán điện theo quy định.

Thời hạn của hợp đồng do hai bên thỏa thuận. Trường hợp hai bên không thỏa thuận cụ thể thời hạn của hợp đồng thì thời hạn của hợp đồng được tính từ ngày ký đến ngày các bên sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng.

Bên bán điện có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở giao dịch và áp dụng mẫu hợp đồng ban hành kèm theo thông tư này đối với các hợp đồng ký kết kể từ ngày thông tư này có hiệu lực.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 8 năm 2014.

Quyết định số 08/2006/QĐ-BCN ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt hết hiệu lực từ ngày thông tư này có hiệu lực.

Các hợp đồng đã ký trước thời điểm thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến thời điểm hết thời hạn ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hai bên vẫn phải thực hiện các quy định của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp bên mua điện có nhu cầu ký lại hợp đồng trước thời hạn, bên bán điện có trách nhiệm thỏa thuận để thực hiện ký lại hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện thông tư này, nếu có vấn đề vướng mắc, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đề nghị Cục Điều tiết điện lực chủ trì nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung thông tư cho phù hợp./.

Download Thông tư 19/2014/TT-BCT và mẫu hợp đồng tại đây.

Đình Hiệp