LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức và hoạt động Tin tức và hoạt động
Hổ trợ ứng dụng máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.

Trong mấy năm qua, kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng gặp nhiều khó khăn do những yếu tố tác động bất lợi từ kinh tế thế giới suy giảm và diễn biến phức tạp, lạm phát tăng cao, giá nguyên nhiên vật liệu, lương thực, thực phẩm trên thị trường thế giới tăng. Hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh ngành công thương cũng bị ảnh hưởng sâu sắc, đa phần doanh nghiệp thiếu vốn để duy trì sản xuất kinh doanh. Nhiều nỗ lực của các cấp ngành để hỗ trợ doanh nghiệp cũng được xúc tiến và bước đầu cũng mang lại những hiệu quả tích cực như chương trình hỗ trợ lãi suất, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, hỗ trợ tham dự hội chợ triển lãm. Hoạt động khuyến công thời gian qua cũng góp phần mang lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Công tác quản lý nhà nước về khuyến công và tổ chức hệ thống khuyến công được củng cố và hoàn thiện rất rõ nét.

Năm 2014, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh được đánh giá có tín hiệu phục hồi ,UBND tỉnh ban hành quyết định số 2216/QĐ/UBND ngày 3/10/2013 về việc phê duyệt chương trình khuyến công năm 2014 với 34 tiểu chương trình thuộc nhiều nội dung hoạt động khác nhau, nhưng tập trung vẫn là hoạt động hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tích cực ứng dụng thay đổi thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, thay thế sản xuất thủ công bằng thiết bị, khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các dây chuyền sản xuất mới, tổ chức trình diễn mô hình với hy vọng sẽ được chấp nhận và ứng dụng rộng rãi. Các chương trình khuyến công khác như tập huấn nâng cao năng lực cán bộ khuyến công, đào tạo nghề cơ khí phục vụ công nghiệp hỗ trợ, truyền nghề, tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, tổ chức hội thảo chuyên đề phù hợp tình hình phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư vào cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, xây dựng và thực hiện các đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, lắp đặt hệ thống máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời…

Thực trạng hiện nay, phần lớn đề án khuyến công được xây dựng trên cơ sở doanh nghiệp đã và đang đầu tư; Các đề án xây dựng hỗ trợ những doanh nghiệp mới có kế hoạch đầu tư thường bị ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, với nhiều nguyên nhân do dự án triển khai kéo dài, trong khi đó kinh phí hỗ trợ phải được giải ngân trong năm, do nền kinh tế đang gặp khó khăn nên nhiều doanh nghiệp (là đơn vị thụ hưởng chương trình khuyến công) cũng bị tác động, doanh nghiệp chưa tiếp cận được vốn vay hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước nên nguồn vốn đối ứng bố trí đầu tư bị ảnh hưởng và tác động đến tiến độ triển khai đề án. Một thực trạng nữa là sự nhận thức của các cán bộ quản lý của các địa phương chưa cao, chưa chú trọng đến công tác khuyến công dẫn đến công tác phối hợp tổ chức thực hiện còn gặp nhiều trở ngại, vướng mắt.

Ứng dụng, cải tiến thiết bị đưa vào sản xuất giúp các cơ sở tăng năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm cao hơn, tiết kiệm sức lao động và nhất là phù hợp xu thế phát triển hiện nay, bên cạnh sẽ từng bước loại bỏ các thiết bị sản xuất thủ công, thô sơ, gây ô nhiểm môi trường cao, ảnh hưởng sức khỏe người lao động và cuối cùng sản phẩm kém chất lượng, sản xuất không phát triển và cơ sở sẽ không thể duy trì hoạt động của mình. Nhưng thực tế không thuận lợi như lý thuyết vì thực tế khi doanh nghiệp chấp nhận đầu tư thay đổi thiết bị mới, cải tiến sản xuất nhưng thị trường tiêu thụ chưa có, thiết bị chưa thể khai thác tối ưu công suất của nó, có cơ sở chỉ sử dụng 30% công suất thiết bị. Đây chính là sự bất cập trong đầu tư và có thể dẫn đến tác động ngược cho cơ sở, và ảnh hưởng không nhỏ đế phát triển sản xuất của xã hội nói chung và của cơ sở nói riêng.

Hỗ trợ ứng dụng thiết bị máy móc trong sản xuất

Để nâng cao chất lượng hoạt động khuyến công ở địa phương trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chính sách về khuyến công; tổ chức tập huấn công tác khuyến công sâu rộng đến các xã, các doanh nghiệp trong toàn tỉnh; Phối hợp chặt chẽ và sâu rộng với các huyện trong toàn tỉnh đặc biệt là các huyện chậm phát triển; Tham mưu cho Sở công thương trình UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương, chú trọng ưu tiên hỗ trợ các địa bàn vùng sâu vùng xa như Huyện Côn Đảo; Trên cơ sở Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính Phủ về khuyến công nghiên cứu xây dựng và phát triển các đề án về sản xuất sạch hơn áp dụng sâu rộng đến các doanh nghiệp; xây dựng các chương trình tập huấn về sản xuất sạch hơn cho từng ngành công nghiệp cụ thể của tỉnh; tuyên truyền, phổ biến công tác bình chọn sản phẩm công ngiệp nông thôn tiêu biểu đến các cấp ngành, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên toàn tỉnh. Xây dựng các đề án khuyến công dài hạn, từ hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường…

                                                            Trung tâm khuyến công tỉnh BR-VT