LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức và hoạt động Tin tức và hoạt động
Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ – bài toán về thời gian

Thương hiệu - theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): là một dấu hiệu (hữu hình  vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức. Thương hiệu được hiểu là một dạng tài sản phi vật chất. Để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ là việc làm lâu dài và tốn kém. Thương hiệu được cấu thành bởi nhiều yếu tố. Trong đó việc đăng ký nhãn hiệu là bước không thể thiếu cho quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu.

Sự khác nhau cơ bản giữa thương hiệu và nhãn hiện thể hiện ở các điểm sau: nhãn hiệu là giá trị cụ thể, thể hiện bằng văn bản được đăng ký, bảo hộ là phần thể xác của sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ. Còn thương hiệu thể hiện giá trị vô hình, thể hiện trong tâm trí khách hàng là linh hồn của của sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ. Việc xây dựng thương hiệu và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hay dịch vụ là việc làm cần thiết và là tiền đề cho sự phát triển lâu dài ổn định của mỗi doanh nghiệp. Từ năm 2013 đến nay Trung tâm khuyến công đã xây dựng và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sản phẩm và dịch vụ cho 3 công ty, cơ sở là công Ty TNHH SX Hoàng Phi, công ty TNHH TM-DV Khang Anh Đất Đỏ và cơ sở cơ khí Tín Thành. Từng bước hỗ trợ các công ty, cơ sở xây dựng và phát triển ổn định sản phẩm dịch vụ của mình đối với thị trường, tạo niềm tin cho khách hàng khi sản phẩm dịch vụ được chứng nhận về nhãn hiệu bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp…

Tuy nhiên quy trình đăng ký nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ đòi hỏi nhiều về thời gian gây trở ngại cho sự phát triển của doanh nghiệp đối với sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của họ. Theo công bố của Cục Sở hữu trí tuệ quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu theo các bước sau:

 1. Thẩm định hình thức: Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

2. Công bố đơn hợp lệ: Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

 3. Thẩm định nội dung: Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Như vậy theo quy định của Luật sở hữu tí tuệ, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được cấp theo thời gian quy định là 12 tháng. Tuy nhiên, thời gian thực tế để đăng ký và cấp giấy chứng nhận từ 18 đến 20 tháng như đăng ký nhãn hiệu cho công ty TNHH SX Hoàng Phi và công ty TNHH TM-DV Khang Anh Đất Đỏ. Thời gian kéo dài trong suốt quá trình đăng ký tại tất cả các bước. Cụ thể tại bước công bố đơn hợp lê, thời gian quy định là 2 tháng tuy nhiên thời gian chờ đăng ký đăng công báo thường kéo dài do nhu cầu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp nhiều. Với thời gian kéo dài như vậy gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xây dựng và quảng bá loại hình doanh ngiệp, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp ra thị trường.

Với nhu cầu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ ngày càng nhiều, để đảm bảo cho quá trình xây dựng thương hiệu, tên tuổi cho sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp tạo niềm tin cho khách hàng, giúp doanh nghiệp phát triển và mở rộng sản xuất. Trong thời gian tới các cơ quan quản lý, cấp đăng ý nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cần nghiên cứu tinh giảm các thủ tục hành chính, nhất là tăng cường số công báo phát hành, xem xét rút ngắn thời gian thẩm định nội dung cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp.

Tấn Hải