LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Thanh tra hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và xăng dầu

Vừa qua Sở Công Thương đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, Sở đã thanh tra thực tế tại 07 trạm nạp LPG và 27 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Qua thanh tra Sở Công Thương ghi nhận: Hầu hết các cơ sở kinh doanh đều có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký; Các cán bộ quản lý, nhân viên kinh doanh và những người có liên quan của các đơn vị đã qua đào tạo nghiệp vụ, huấn luyện về kỹ thuật an toàn và được cấp giấy chứng nhận theo quy định; Các đơn vị là Tổng đại lý, Đại lý kinh doanh xăng dầu, LPG  đều thực hiện ký hợp đồng đại lý với bên giao đại lý đảm bảo đủ điều kiện theo quy định; Việc niêm yết giá, treo biển hiệu đã thực hiện đúng theo quy định; Đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy...

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số những điểm thiếu sót cần khắc phục như: đơn vị đang hoạt động khi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã hết hiệu lực; hoặ chưa được cấp giấy phép xây dựng trạm nạp và chưa thực hiện kiểm định thiết bị đo lường; vẫn còn đơn vị chưa đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm nạp LPG; Hầu hết các đại lý kinh doanh xăng dầu được thanh tra đều chưa thực hiện việc đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu với Sở Công Thương theo quy định;  có trường hợp thực hiện việc mua bán LPG chai khi không phải là thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến, phân phối LPG cấp I, Tổng đại lý, Đại lý, cửa hàng kinh doanh LPG...

Sở Công Thương đã xử lý 02/34 đơn vị có vi phạm để nhắc nhở các đơn vị này hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh quá trình thanh tra, Sở đã lồng ghép việc phổ biến, hướng dẫn cho các đơn vị thủ tục đăng ký cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, việc thực hiện báo cáo định kỳ về hệ thống phân phối xăng dầu của Tổng đại lý và đại lý … Qua đó giúp các đơn vị hoạt động hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật.