LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Quản lý thị trường Quản lý thị trường
Kết quả thanh tra hoạt động tư vấn chuyên ngành điện năm 2015

Vừa qua, Sở Công Thương đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động tư vấn chuyên ngành điện đối với các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Sở đã kiểm tra hồ sơ pháp lý cũng như thực tế hoạt động tại 15 đơn vị. Qua thanh tra, Sở Công Thương ghi nhận: Hầu hết, các đơn vị đều hoạt động theo đúng nội dung trong giấy phép hoạt động điện lực; Có duy trì cơ cấu tổ chức thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện như trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; Phần lớn đội ngũ chuyên gia tư vấn chính của các đơn vị có sự thay đổi so với thời điểm đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực, tuy nhiên, các đơn vị vẫn đảm bảo duy trì số lượng và năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên gia tư vấn chính và chuyên gia tư vấn chủ trì theo quy định; Có duy trì các phương tiện, trang thiết bị công nghệ, phần mềm ứng ứng dụng để thực hiện các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực được cấp phép như, máy đo kinh vĩ, thước dây đo chiều dài, thước lăn đo chiều dài, Vôn kế, Ampe kế, phần mềm lập dự toán ...; Có cập nhật đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm kỹ thuật có liên quan; Có thực hiện báo cáo định kỳ cho Sở Công Thương về tình hình thực hiện các hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực.

Bên cạnh đó, có 01 đơn vị còn tồn tại: Hoạt động không đúng địa chỉ tại giấy phép hoạt động điện lực và chưa thực hiện sửa đổi giấy phép theo đúng quy định. Sở Công Thương đã xử lý vi phạm hành chính đơn vị này đồng thời nhắc nhở đơn vị này hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Qua thanh tra, Sở Công Thương đã nhắc nhở các đơn vị tiếp tục duy trì các điều kiện đối với lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực đã được cấp phép trong suốt thời gian hoạt động; Báo cáo cho Sở Công Thương khi có sự những thay đổi về nhân sự chủ chốt (Giám đốc, đội ngũ chuyên gia tư vấn chính), thay đổi về sơ đồ tổ chức, trụ sở làm việc của đơn vị. Bên cạnh quá trình thanh tra, Sở đã lồng ghép việc phổ biến, hướng dẫn các đơn vị trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo đúng quy định nếu có sự thay đổi trong quá trình hoạt động. Qua đó giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật.

Minh Tâm