LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Thanh tra hoạt động vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Nằm trong chương trình công tác năm 2015, Sở Công Thương đang tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và công tác kỹ thuật an toàn trong khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Sở sẽ thanh tra hồ sơ pháp lý cũng như thực tế hoạt động tại 05 đơn vị. Nội dung thanh tra bao gồm: Công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu và báo cáo về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Việc chấp hành các nội dung được quy định trong Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đã được cấp; Việc chấp hành các quy định về quản lý Giấy phép, Giấy chứng nhận hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Điều kiện người làm việc có liên quan trực tiếp đến vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Việc nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất Vật liệu nổ công nghiệp; Công tác bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Việc chấp hành các quy định về vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Việc chấp hành các quy định về kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Việc chấp hành các quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, dịch vụ nổ mìn; Việc chấp hành các quy định về kiểm tra, thử và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

Qua thanh tra nhằm đánh giá tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và công tác kỹ thuật an toàn trong khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sở Công Thương sẽ ghi nhận các mặt tích cực cũng như nhắc nhở nếu các đơn vị có sự sai sót nhằm phòng ngừa, phát hiện chấn chỉnh và xử lý kịp thời ( nếu có )các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt độngvận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và khai thác mỏ. Bên cạnh quá trình thanh tra, Sở lồng ghép việc phổ biến,  tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp và các văn bản khác có liên quan nhằm đảm bảo các cơ sở nắm rõ và chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Đây là một hoạt động thanh tra thường niên của Sở Công Thương trong việc quản lý cũng như giúp các đơn vị hoạt động hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật.

Minh Tâm - Thanh Tra Sở