LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Quản lý thị trường Quản lý thị trường
Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Nằm trong chương trình công tác năm 2015, Sở Công Thương đang tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở sẽ thanh tra hồ sơ pháp lý cũng như thực tế hoạt động tại 33 đơn vị có hoạt sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương. Nội dung kiểm tra bao gồm:

1. Kiểm tra hồ sơ liên quan đến thực phẩm, quy trình sản xuất thực phẩm:

- Giấy chứng nhận đăng ký ngành nghề tương ứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Giấy phép sản xuất rượu đối với các cơ sở sản xuất rượu.

- Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.

- Bản công bố hợp quy, bản thông tin chi tiết sản phẩm, mẫu sản phẩm đối chứng.

- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng tại cơ sở kiểm nghiệm được Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ định hoặc được công nhận.

- Phiếu kiểm nghiệm chất lượng nước.

- Hồ sơ lưu mẫu đối với từng lô sản phẩm thực phẩm được sản xuất tại cơ sở.

- Hợp đồng mua bán, hoá đơn, chứng từ liên quan đến nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản thực phẩm.

- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất thực phẩm.

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định.

- Nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với nội dung đã đăng ký với cơ quan thẩm quyền.

- Chứng chỉ phù hợp với HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tiêu chuẩn tương đương, hồ sơ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với cơ sở áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP và ISO 22000.

2. Kiểm tra hiện trạng của cơ sở sản xuất:

- Cơ sở vật chất: Địa điểm, môi trường; thiết kế, kết cấu, bố trí nhà xưởng; hệ thống thông gió; hệ thống chiếu sáng; hệ thống cung cấp nước; cung cấp hơi và khí nén; hệ thống xử lý chất thải, rác thải; nhà vệ sinh, phòng thay đồ bảo hộ lao động; hệ thống thu gom, xử lý rác thải; hệ thống thoát nước thải, xử lý nước thải.

- Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến thực phẩm: Thiết bị dụng cụ sản xuất, chế biến thực phẩm; thiết bị dụng cụ bao gói thực phẩm; thiết bị, dụng cụ vệ sinh; thiết bị giám sát, đo lường; phương tiện rửa và khử trùng tay; lưu mẫu và bảo quản mẫu; phương tiện phòng chống côn trùng và động vật gây hại; sử dụng hoá chất tẩy rửa.

- Người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm: Trang phục bảo hộ lao động; vệ sinh cá nhân.

- Bảo quản thực phẩm trong sản xuất: Kho bảo quản nguyên liệu, bao bì, phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, sản phẩm thực phẩm; giá, kệ để nguyên liệu, thành phẩm; thiết bị kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm; phương tiện vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm.

- Lấy mẫu để kiểm nghiệm, kiểm chứng đối với thực phẩm nghi ngờ không đảm bảo về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh. Sở Công Thương sẽ ghi nhận các mặt tích cực cũng như nhắc nhở hoặc có biện pháp xử lý nếu các đơn vị có sự sai phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Bên cạnh quá trình thanh tra, Sở lồng ghép việc tuyên truyền kiến thức ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm... Đây là một hoạt động kiểm tra thường niên của Sở Công Thương trong việc quản lý cũng như giúp các đơn vị hoạt động hiệu quả, tuân thủ theo đúng pháp luật.

Minh Tâm - Thanh Tra Sở