LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Ước tính sản lượng tiết kiệm điện trên 42 triệu kWh trong 8 tháng đầu năm 2

Trong 8 tháng đầu năm nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ước tính tiết kiệm được 42.036.701 triệu kWh, chiếm 2,34% lượng điện thương phẩm, cao hơn chỉ tiêu đề ra (tiết kiệm 2,1% lượng điện thương phẩm). Ý thức được tầm quan trọng của công tác tiết kiệm điện, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương  phối hợp ngành điện tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Qua đó, những năm gần đây sản lượng tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác này, góp phần giảm áp lực về cung ứng điện.

Hiện nay, việc sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm là việc làm thường xuyên và càng trở nên cấp thiết khi nguồn năng lượng quan trọng này có biểu hiện mất cân đối, thiếu hụt sản lượng điện cung cấp cho người tiêu dùng nhất là đang trong mùa khô. Tiết kiệm điện (TKĐ) không những chỉ tiết kiệm được ngân quỹ gia đình và doanh nghiệp mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tránh ô nhiễm do khí thải và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của đất nước. Thực tiễn trong những năm trước đã cho thấy, khi triển khai tốt các nội dung tại Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 1 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện, đã góp phần to lớn trong việc tránh được tình trạng thiếu điện ở các tháng mùa khô.

 

Mẫu poter tuyên truyên truyền tiết kiệm điện bảo về môi trường

Nhằm triển khai tiết kiệm điện trên địa bản tỉnh, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 1463/UBND-VP về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh năm 2015, trong đó UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành và Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng  Tàu tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền và các biện pháp tiết kiệm điện theo chỉ thị 171/CT-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và  Chỉ thị số 06/CT-UBND  ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời cũng chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện đầy đủ những quy định theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Trong 08 tháng đầu năm 2015, ước tính sản lượng điện tiết kiệm được trên địa bàn tỉnh là 42.036.701 kWh, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 6,50%, trong đó: khối Công nghiệp - Xây dựng tiết kiệm được 31.895.158 kWh; khối sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ tiết kiệm được 7.769.817 kWh; khối chiếu sáng công cộng tiết kiệm được 1.075.968 kWh; khối hành chính sự nghiệp tiết kiệm được 1.295.758 kWh.

 

Hình ảnh lễ phát động hưởng ứng Giờ trái đất năm 2015

Trong 4 tháng cuối năm, Sở Công Thương và Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng  Tàu đề ra mục tiêu phấn đấu thực hiện tiết kiệm ít nhất 19.805.088 kWh.

Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng  Tàu tổ chức phát động thực hiện chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2015” sẽ tuyên truyền trực tiếp đến 70.800 hộ dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh với mục tiêu nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng điện, thúc đẩy các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong đời sống của mỗi gia đình và toàn xã hội.

 

Hình ảnh chiếu sáng nhân tạo cho cây thanh long

Nổi bật trong hoạt động tiết kiệm điện là việc hỗ trợ các hộ nông dân trồng cây thanh long sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí tiền điện, dự kiến Hội nông dân tỉnh sẽ phối hợp với Sở Công Thương và các sở ban, ngành thực hiện xây dựng triển khai thực hiện dự án hỗ trợ nông dân sử dụng 100.000 bóng đèn Compact 20W tiết kiệm điện trong sản xuất nông nghiệp trồng thanh long cho hoa trái vụ.

Để nâng cao nhận thức và hướng dẫn các sử dụng tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh, dự kiến trong 4 tháng cuối năm Sở Công Thương tổ chức hội nghị tuyên truyền sử dụng bóng đèn Compact tiết kiệm điện trong sinh hoạt cho các hộ nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thông qua kết quả các hoạt động truyền thông hội nghị, hỗ trợ một phần kinh phí để khuyến khích các hộ nông dân nghèo sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện trong sinh hoạt; góp phần tiết kiệm điện từ 60-70% sản lượng điện chiếu sáng so với sản lượng điện chiếu sáng của bóng đèn sợi đốt.

Văn Hiếu P.QLNL