LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tiết kiệm năng lượng Tiết kiệm năng lượng
Sản lượng Điện tiết kiệm trong 4 tháng đầu năm trên địa bàn Tỉnh đạt 21.666.813 kWh

Trong 4 tháng đầu năm nay, sản lượng điện tiết kiệm trên toàn địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 21.666.813 kWh, vượt chỉ tiêu kế hoạch 0,89 %  và đạt 34,32% tổng sản lượng điện tiết kiệm trong năm 2016. Trong đó : vượt mức chỉ tiêu kế hoạch cao là khối an sinh – xã hội với sản lượng tiết kiệm 6.525.860 kWh, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 64,39 %. Còn lại khối chiếu sáng công cộng với sản lượng tiết kiệm 531.168 kWh đạt 86,56% kế hoạch, khối cơ quan hành chính sự nghiệp đạt sản lượng1.173.938 kWh đạt 80,61% kế hoạch, khối công nhiệp – xây dựng được 14.235.172kWh đạt 86,71%. Những khối này đang phấn đấu để hoàn thành kế hoạch trong những tháng tiếp theo. Dự kiến trong tháng 5, sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn toàn tỉnh là 5.016.453 kWh.

Được biết, theo kế hoạch năm 2016, toàn Tỉnh sẽ thực hành tiết kiệm 63.105.000 kWh điện, tăng hơn 6,46% so năm 2015. Để hoàn thành kế hoạch, ngay từ đầu năm, Sở Công Thương phối hợp với các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền vận động người dân, các đơn vị, doanh nghiệp, áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện trong quá trình hoạt động và tích cực hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái đất” diễn ra vào ngày 19 tháng 3 năm 2016 và phối hợp với Hội Nông dân dự kiến tổ chức Hội nghị tuyên truyền sử dụng bóng đèn Compact tiết kiệm điện trong sinh hoạt cho các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với Văn phòng Tiết kiệm năng lượng – Bộ Công Thương tổ chức triển khai lớp đào tạo "Người quản lý Năng lượng"; Sở Công Thương sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai thực hiện kiểm toán năng lượng và hỗ trợ 02 doanh nghiệp trọng điểm xây dựng mô hình quản lý năng lượng. Qua đó, nâng cao hơn ý thức tiết kiệm điện trong toàn cộng đồng.

Trần Văn Hiếu- P.QLNL