LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Công bố kết luận thanh tra về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2016

Sở Công Thương đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp đối với 06 doanh nghiệp có địa điểm hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Sở Công Thương ghi nhận, bên cạnh việc tuân thủ những quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp các doanh nghiệp và các điểm bán hàng đa cấp trên địa bàn Tỉnh vẫn còn một số tồn tại như: Không thông báo với Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sau khi sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp theo quy định; Không thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp khi có thay đổi liên quan đến hồ sơ đề nghị cấp Giy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định; Có dấu hiệu vi phạm những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; Thay đổi nội dung sau khi công bố sản phẩm mỹ phẩm nhưng chưa được chấp nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi thực hiện khuyến mại; Thực hiện không đúng chương trình khuyến mại đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Thực hiện không đúng chương trình trả thưởng đã đăng ký với Cục Quản lý Cạnh tranh; Quảng cáo Mỹ phẩm bằng bảng và niêm yết công khai tại trụ sở nhưng không thông báo nội dung quảng cáo trên bảng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo; Quảng cáo mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định; Quảng cáo mỹ phẩm có tác dụng như thuốc gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

Sở Công Thương đã ban hành quyết định xử phạt và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với 02 doanh nghiệp và 02 hộ kinh doanh có hành vi phạm trong lĩnh vực y tế; lĩnh vực hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo với tổng số tiền phạt 223 triệu đồng. Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh, khắc phục các tồn tại trên theo quy định của pháp luật. Đồng thời, có văn bản kiến nghị đối với Bộ Công Thương và UBND Tỉnh về các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thanh tra nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đang nhạy cảm trong thời gian hiện nay.

Minh Tâm – Thanh tra Sở