LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tiết kiệm năng lượng Tiết kiệm năng lượng
Sản lượng điện tiết kiệm trong 7 tháng đầu năm trên địa bàn Tỉnh đạt hơn 38 triệu kWh

Trong 7 tháng đầu năm nay, sản lượng điện tiết kiệm trên toàn địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 38.737.724 kWh (trong đó tháng 7 dự kiến tiết kiệm được 5.249.048 kWh), vượt chỉ tiêu kế hoạch 4,22 %  và đạt 61,39% tổng sản lượng điện tiết kiệm trong năm 2016. Trong đó, khối vượt mức chỉ tiêu kế  hoạch cao là khối an sinh – xã hội với sản lượng tiết kiệm 11.560.162 kWh, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là 68,19 %. Còn lại khối chiếu sáng công cộng với sản lượng tiết kiệm 618.635 kWh đạt 84,82% kế hoạch, khối cơ quan hành chính sự nghiệp đạt sản lượng 1.038.142 kWh đạt 91% kế hoạch, khối công nhiệp – xây dựng được 25.520.781 kWh đạt 89,78%. Những khối này đang phấn đấu để hoàn thành kế hoạch trong những tháng tiếp theo.

Được biết, theo kế hoạch năm 2016, toàn tỉnh sẽ thực hành tiết kiệm 63.105.000 kWh điện, tăng hơn 6,46% so năm 2015. Để hoàn thành kế hoạch, ngay từ đầu năm, Sở Công Thương phối hợp với các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền vận động người dân, các đơn vị, doanh nghiệp, áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện trong quá trình hoạt động và tích cực hưởng ứng sự kiện “giờ trái đất”. Đồng thời xây dựng kế hoạch phối hợp với Văn phòng Tiết kiệm năng lượng – Bộ Công Thương tổ chức triển khai lớp đào tạo "Người quản lý Năng lượng". Sở Công Thương sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ triển khai thực hiện kiểm toán năng lượng và hỗ trợ 02 doanh nghiệp trọng điểm xây dựng mô hình quản lý năng lượng. Qua đó, nâng cao hơn ý thức tiết kiệm điện trong toàn cộng đồng.

Văn Hiếu-QLNL