LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tiết kiệm năng lượng Tiết kiệm năng lượng
Công tác thực hiện tuyên truyền, phổ biến an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân năm 2016

Từ ngày 19 tháng 7 năm 2016 đến ngày 04 tháng 8 năm 2016, Sở Công Thương đã phối hợp Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu, Chi nhánh điện Cao thế Bà Rịa – Vũng Tàu UBND các huyện, thành phố tại địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến an toàn điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân năm 2016 trên địa bàn tỉnh cho khoảng 800 người là các lãnh đạo, cán bộ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể của 6 huyện và 02 thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của các lãnh đạo, cán bộ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tại các địa phương về các biện pháp sử dụng điện an toàn và bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp. Để từ đó phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn các huyện, thành phố về các biện pháp phòng tránh tai nạn điện, đảm bảo an toàn tính mạng mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề chính như sau:

- Một số nguyên nhân gây ra tai nạn điện trong nhân dân.

- Một số tiêu chuẩn kỹ thuật lưới điện hạ áp, cách nối dây và lắp đặt dây dẫn.

- Các nguyên tắc đảm bảo an toàn điện trong việc lắp đặt, sửa chữa và sử dụng điện trong gia đình.

- Các biện pháp đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp và công tác phối hợp giữa Điện lực và Chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân; Công tác ngăn chặn, xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

- Các hình ảnh minh họa về các hành vi gây mất an toàn điện bị nghiêm cấm.

- Hướng dẫn cấp cứu khi có người bị điện giật.

- Các biện pháp xử lý hành chính các hành vi vi phạm an toàn lưới điện cao áp theo Nghị định số 134/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để người dân biết và thực hiện.

- Phát tờ rơi một số hướng dẫn cơ bản phòng ngừa tai nạn điện trong nhân dân (có hình ảnh minh họa).

- Phát tài liệu hướng dẫn tuyên truyền an toàn điện cho đại diện UBND các phường, xã, thị trấn và ban quản lý các chợ tại địa phương để trình chiếu mỗi khi có họp tổ, khu phố, khóm ấp và họp chợ.

Qua buổi tuyên truyền, hầu hết các địa phương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền rất nghiêm túc và thành công. Nội dung tuyên truyền sẽ được đại diện UBND các xã, phường, thị trấn, khu phố, tổ, ấp, hội phụ nữ, đoàn thanh niên … phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân trong các buổi họp dân phố, tổ, ấp … và tuyên truyền rộng rãi trên các đài phát thanh tại địa phương.

                                                                                    Vĩnh Phước.QLNL