LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV CVI Link Việt Nam

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 điều 14 Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, ngày 12/8/2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 035/QLCT-GCN ngày 26/3/2015 của Công ty TNHH Một thành viên CVI Link Việt Nam

.

Theo đó, Công ty TNHH Một thành viên CVI Link Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312629227 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17 tháng 01 năm 2014, địa chỉ trụ sở chính tại 256 Pasteur, Phường 08, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là do không triển khai hoạt động bán hàng đa cấp trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

            (Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương)