LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thiên Lộc

Ngày 12/01/2017 Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được Thông báo số 13/TB-QLCT ngày 06/01/2017 của Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương (Cục QLCT) về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thiên Lộc.

Theo đó, căn cứ kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp và kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thiên Lộc (trụ sở chính tại số 21 Lê Trung Nghĩa, khu K300, phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313542579 do Sở Kế hoạnh và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/11/2015). Ngày 01/11/2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã ban hành Quyết định hành xử phạt và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 065/GCN-QLCT của Công ty Cổ phần Nhượng quyền Thiên Lộc.

Việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không giải phóng doanh nghiệp khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

 Do đó, để bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị thu hồi Giấy chứng nhận, các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp có thể tiến hành các bước theo hướng dẫn tại địa chỉ sau: http://www.vca.gov.vn/chitiettintuc.aspx?ID=3214&CateID=421.

(Nguồn: Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương)