LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Thông báo: Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ

 Ngày 12/01/2017 Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được văn bản số 19/QLCT-P5 ngày 06/01/2017 của Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương (Cục QLCT) về việc thông báo về đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ của Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam.

Theo đó, ngày 06/01/2017 Cục Quản lý cạnh tranh đã thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý cạnh tranh về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam. Công ty có trụ sở chính đặt tại số 256 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là Bà Tân Diệp Ái. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 035/QLCT-GCN của Công ty được Cục Quản lý cạnh tranh cấp lần đầu ngày 26/3/2015. Công ty thực hiện chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 12/ 8/ 2016. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Bà Tân Diệp Ái; Chức vụ: Giám đốc; số điện thoại: 0873050128. Công ty đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 06/01/2017, người tham gia bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam có quyền thông báo đến Cục QLCT về việc Công ty chưa hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, cụ thể: “Đảm bảo quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp”.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp gửi tới Cục QLCT trong thời hạn nêu trên, Công ty TNHH MTV CVI LINK Việt Nam được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Cục QLCT sẽ ban hành văn bản chấp thuận giải tỏa ký quỹ cho doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Do đó, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin thông báo để người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh được biết và thực hiện.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương; Địa chỉ: Số 25, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04.22205002 - Fax: 04.22205003; Email: ccid@moit.gov.vn

hoặc Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Điện thoại: 0643.859.648./.

(Phạm Hà – P.QLTM)