LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Quản lý thị trường Quản lý thị trường
Bộ Công Thương mở đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất gia công phân bón vô cơ năm

Ngày 01 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 636/QĐ-BCT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017.

Theo Quyết định, thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2017 và kết thúc vào tháng 9 năm 2017. Trong đó, sẽ có 03 đợt cao điểm kiểm tra: đợt thứ nhất bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2017; đợt thứ hai bắt đầu từ ngày 01 tháng 5 đến tháng 7 năm 2017; và đợt thứ ba bắt đầu từ cuối tháng 8 đến  tháng 9 năm 2017.

Trong thời gian kiểm tra, Chi cục quản lý thị trường sẽ phối hợp các cơ quan có liên quan kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật của các doanh nghiệp sản xuất phân bón vô cơ và các doanh nghiệp thuê gia công phân bón vô cơ, bao gồm Nghị định số 202/2013/NĐ-CP, Nghị định số 77/2016/NĐ-CP, Thông tư số 29/2014/TT-BCT. Qua đó, cơ quan quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về sản xuất, gia công phân bón vô cơ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời kịp thời biểu dương nhân tố tích cực, chấn chỉnh các sai sót, yếu kém.

Để biết thêm chi tiết về nội dung Quyết định số 636/QĐ-BCT: tải tại đây.

Ngọc Lan – P. QLCN