LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Bộ Công Thương sửa đổi quy định nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

Ngày 9/3/2017, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 04/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống; Thông tư này bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 20/2011/TT-BCT.

Theo đó, kể từ ngày 9/3, các thương nhân nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống không phải nộp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông vận tải cấp.

Thông tin cụ thể của Thông tư 04/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 9/3/2017 xem cụ thể tại http://www.moit.gov.vn.

                                                                                            Minh Tuyền – P.QLTM