LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Quy định lượng hạn ngạch thuế quan 2017 cho mặt hàng muối và trứng gia cầm

Ngày 03/3/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2017.

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2017 như sau:

TT

Mã số hàng hoá

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

0407.21.00 và 0407.90.10

Trứng gà

50.051

Trứng thương phẩm không có phôi

0407.29.10 và 0407.90.20

Trứng vịt, ngan

0407.29.90 và 0407.90.90

Loại khác

2

2501

Muối

tấn

102.000

 

Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

Mặt hàng muối: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

Mặt hàng trứng gia cầm: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Thông tin cụ thể của Thông tư 03/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 3/3/2017 xem cụ thể tại http://www.moit.gov.vn.

                                                                                            Minh Tuyền – P.QLTM