LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Tập huấn kiến thức vệ sinh An toàn thực phẩm kết hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh địa bàn huyện Côn Đảo

Thực hiện công văn số 1980/UBND-VP ngày 13 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Đảm bảo An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương” năm 2017.

 

Ngày 27/3/2017, Sở Công Thương đã tổ chức tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm tại địa bàn huyện Côn Đảo cho trên 80 đối tượng tham gia gồm: Các cán bộ làm công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (phòng Kinh tế, Y tế, Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện và các cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm tại xã, khu trung tâm huyện); Ban quản lý chợ; Các cán bộ Quản lý Thị trường; Các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ; Chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện.

Nhằm phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định pháp luật, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành góp phần nâng cao nhận thức đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm. Trong quá trình triển khai các đối tượng tham gia tập huấn được Sở Công Thương hướng dẫn về các nội dung như: Các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm; việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm và cấp Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận kiến thức, bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định; tiếp thu ý kiến và trả lời các vướng mắc của các đối tượng giúp cho các đối tượng tham gia tập huấn nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Sau khi kết thúc tập huấn các đối tượng là các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ, chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm được làm bài kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, để đánh giá việc tiếp thu kiến thức đã triển khai và là cơ sở để cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các đối tượng làm bài kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương kết hợp thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn huyện Côn Đảo. Ngày 28 – 29/3/2017, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại Chợ Côn Đảo, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương. Nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm từ đó nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở thực hiện theo quy định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Nguyễn Thanh - phòng KTATMT