LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

Thương mại Thương mại
Quy định về hàng hóa dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước

Ngày 10 tháng 08 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2017/NĐ.CP của Chính phủ về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Trong đó, khái niệm độc quyền nhà nước là “các hoạt động thương mại chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao thực hiện”.

Theo đó, 20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại gồm: 1. Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích, quốc phòng, an ninh; 2. Sản xuất, mua, bán, xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp; 3. Sản xuất vàng miếng; 4. Xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng; 5. Phát hành xổ số kiến thiết; 6. Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế); 7. Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục Dự trữ quốc gia; 8. In, đúc tiền; 9. Phát hành tem bưu chính Việt Nam; 10. Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa; 11. Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội; 12. Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (vận hành hệ thống đèn biển, vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng); 13. Dịch vụ công ích thông tin duyên hải (quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài thông tin duyên hải); 14. Bảo đảm hoạt động bay (dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn); 15. Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư (quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt); 16. Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển trong trường hợp giao kế hoạch; 17. Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng bảo vệ cảnh quan được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế thuê để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường); 18. Xuất bản (không bao gồm hoạt động in và phát hành) xuất bản phẩm; 19. Quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng; 20. Cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Với quan điểm chủ đạo là không mở rộng và không tăng thêm các lĩnh vực độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, Nghị định được ban hành đã hệ thống hóa lại các lĩnh vực độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại hiện đang được quy định rải rác trong hệ thống pháp luật, cam kết quốc tế, góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm chỉ đạo về tăng cường tính minh bạch trong hoạt động độc quyền nhà nước nêu tại Nghị quyết trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2017./.

Chi tiết Nghị định, doanh nghiệp có thể xem tại đây.

Diệu Phương-P.QLTM