LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tiết kiệm năng lượng Tiết kiệm năng lượng
Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 14/12/2017, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012-2017 tại khách sạn Vũng Tàu Intourco, số 01 Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu. Tham dự Hội nghị có khoảng 60 đại biểu đại diện các Sở, ban ngành, cơ quan đoàn thể của tỉnh, UBND huyện, thành phố, Công ty Điện lực Bà Rịa- Vũng Tau và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Thay mặt UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Công Thương đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích nổi bật trong công tác triển khai thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong 05 năm qua.

 

Đ/c Nguyễn Hữu Hiền – Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị Ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Giám đốc Sở Công Thương đã đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn vướng mắc cần phải được tháo gỡ như: Việc tuân thủ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hiện nay của một số đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật chưa nghiêm, chưa thực hiện đầy đủ các qui định của Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn đã ban hành, đặc biệt là các cơ sở sử dụng năng lượng điểm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách hàng năm (Theo thống kế đến nay có 60/94 doanh nghiệp thực hiện KTNL). Giá thành các giải pháp, công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng hiện nay còn cao so với các thiết bị thông thường, gây khó khăn trong việc đầu tư ứng dụng của doanh nghiệp và người dân. Hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn còn nhiều hạn chế, nhỏ lẻ chưa đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng được quy định trong Luật; Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang bị dán đoạn, chưa có chính sách mới về hỗ trợ phát triển sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ....

 

Các cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác triển khai thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1305/QĐ-TTg ngày 03/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Kiên quyết xử lý những doanh nghiệp không triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng theo Chỉ thị số 30/CT-TTg. Kiểm tra, kiểm soát định mức tiêu hao năng lượng đối với các nhà máy thép đang hoạt động theo lộ trình của Bộ Công Thương quy định tại Thông tư số 20/2016/TT-BCT ngày 20/9/2017. Xây dựng và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn tới.

Bá Lâm – QLNL