LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Mời tham dự Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018 và các hoạt động liên quan từ ngày 05 đến ngày 28 tháng 02 năm 2018.

Hội nghị Tham tán Thương mại năm 2018 được tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác thị trường nước ngoài và xúc tiến thương mại trên cơ sở quán triệt đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài năm 2017 về đổi mới, nâng cao chất lượng và hoàn thiện công tác Thương vụ cũng như tăng cường phối hợp giữa Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Sở Công Thương trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự Phiên đối thoại giữa UBND, Sở Công Thương các tỉnh phía Nam và Nam Trung Bộ với các Tham tán, Tùy viên Thương mại.

Thời gian: 08h00 – 17h00, thứ Hai, ngày 26 tháng 02 năm 2018

Địa điểm: Hội trường 2 Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Lầu 2, 272 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác và phối hợp công tác giữa các Thương vụ với địa phương để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động phát triển thị trường và xuất nhập khẩu cũng như cơ hội giao thương với thị trường các nước.

Kính đề nghị Quý doanh nghiệp xác nhận thông tin tham dự về Sở Công Thương trước ngày 22 tháng 02 năm 2018 để đăng ký với Bộ Công Thương, địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, điện thoại: 02543.541737 ( cô Ái Hằng).

Ái Hằng-P.QLTM