LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 614/BCT-XNK ngày 22/01/2018 về việc xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017; Quyết định số 7312/QĐ-BCT ngày 07/10/2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín

Căn cứ vào các tiêu chí do Bộ Công Thương hướng dẫn, ngày 13/4/2016, Hội đồng xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Sở Công Thương đã họp, đánh giá xét chọn các doanh nghiệp đã đăng ký. Hội đồng xét chọn các doanh nghiệp của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đủ điều kiện và 4 tiêu chí của Bộ Công Thương quy định gồm: Doanh nghiệp XK trực tiếp và có lãi trong 2 năm 2015-2016, không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu, hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước và đạt kim ngạch xuất khẩu theo quy định đối với từng nhóm hàng, mặt hàng.

Kết quả: có 08 doanh nghiệp đạt danh hiệu doanh nghiệp đáp ứng theo các tiêu chí trên, bao gồm:

1. Công ty Cổ phần Hải Việt;

2. Công ty CP chế biến XNK thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

3. Công ty CP thủy sản và XNK Côn Đảo;

4. Công ty TNHH thủy sản Nguyễn Tiến;

5. Công ty TNHH Thảo Nguyên;

6. Công ty TNHH Cao Phát;

7. Công ty CP cao su Bà Rịa;

8. Công ty TNHH Vard Vũng Tàu.

Sở Công Thương đã gửi hồ sơ của các doanh nghiệp đủ điều kiện đề nghị Bộ Công Thương xét chọn danh hiệu doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2017.

                                                                                    Minh Tuyền - Phòng QLTM