LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Mời đăng ký tham gia chương trình thương hiệu quốc gia năm 2018

Chương trình thương hiệu Quốc gia là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ). Đây là một chương trình xúc tiến thương mại dài hạn nhằm xây dựng, quảng bá tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ của Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

Tiếp tục triển khai chương trình thương hiệu quốc gia năm 2018, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đợt lựa chọn lần thứ 6 các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đủ điều kiện được mang biểu trưng thương hiệu quốc gia với chủ đề “Thương hiệu quốc gia – đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xuất khẩu bền vững

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham dự chương trình thương hiệu Quốc gia lần thứ 6, cụ thể như sau:

Nội dung: Chương trình thương hiệu Quốc gia – đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xuất khẩu bền vững.

Thủ tục đăng ký: Doanh nghiệp có nhu cầu gửi phiếu đăng ký tham dự  và lập thành 03 bộ hồ sơ (đóng riêng báo cáo tài chính) trước ngày 10/5/2018 theo địa chỉ:

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa,

Điện thoại: 02543.541737, fax: 02543.856344,

Email: qltmvt@gmail.com

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin thông báo đến các doanh nghiệp được biết và đăng ký tham dự.

Nội dung chi tiết, biểu mẫu xem tại đây.

Ái Hằng-P.QLTM