LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN

Bộ Trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BCT ngày 02/4/2018, đã quy định cụ thể việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN.

Theo đó, không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với các mặt hàng muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN; đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D theo quy định của pháp luật hiện hành. Mã số hàng hoá của mặt hàng muối và trứng gia cầm quy định cụ thể như sau:

STT

Mã số hàng hóa

Tên hàng

Ghi chú

1

0407.21.00 và 0407.90.10

Trứng gà

 

Trứng thương phẩm không có phôi

0407.29.10 và 0407.90.20

Trứng vịt, ngan

0407.29.90 và 0407.90.90

Loại khác

2

2501

Muối

 

Việc nhập khẩu muối và trứng gia cầm từ các nước ASEAN không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật về việc công bố lượng hạn ngạch thuế quan và quy định nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan muối và trứng gia cầm hàng năm.

Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2018.

Minh Tuyền.Phòng QLTM