LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Ngày 14/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 53/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh Ủy.

Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực và chất lượng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và của người tiêu dùng. Tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm. Nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm. Quy hoạch, phát triển các vùng nuôi trồng nông, lâm, thủy sản an toàn thực phẩm, ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm tại tất cả các khâu sản xuất, chế biến, kinh doanh. Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, phân công trách nhiệm của các sở, ban ngành, địa phương trong việc thực hiện kế hoạch.

Theo đó, Ngành Công Thương chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị; các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rượu, cồn và đồ uống có cồn; bia; nước giải khát; sữa chế biến; dầu thực vật; bột và tinh bột, bánh, mứt, kẹo. Tăng cường xây dựng, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của các chợ, kinh doanh nguồn nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng nhằm hỗ trợ và kiểm soát thực phẩm, thuận tiện cho công tác truy xuất nguồn gốc nguyên liệu sử dụng chế biến thực phẩm khi cần. Đầu tư xây dựng điểm kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm tại các chợ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rượu, cồn và đồ uống có cồn; bia; nước giải khát; sữa chế biến; dầu thực vật; bột và tinh bột, bánh, mứt, kẹo trên địa bàn tỉnh. Phối hợp ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố triển khai các mô hình quản lý tiên tiến trên địa bàn tỉnh: Đề án “Chuỗi thực phẩm an toàn”, mô hình “Chợ bảo đảm an toàn thực phẩm”.

Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có ít nhất 60 cơ sở kinh doanh thực phẩm đạt tiêu chí được công nhận cửa hàng bảo đảm an toàn thực phẩm tại tất cả các huyện, thành phố; 100% các chợ loại 1, siêu thị đạt điều kiện an toàn thực phẩm; 100% các chợ huyện, chợ thuộc các xã nông thôn mới kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Đính kèm Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh.

 

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM

 

Bài mới hơn
Bài cũ hơn