LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Quản lý thị trường Quản lý thị trường
Thực hiện kiểm tra đối với các cửa hàng xăng dầu trên mặt nước trên toàn địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường triển khai đến các Đội Quản lý thị trường về việc tổ chức thực hiện công tác kiểm tra đột xuất các hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng xăng dầu trên mặt nước trên toàn địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra đối với các cửa hàng xăng dầu trên mặt nước tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, cụ thể bắt đầu từ khu vực Cảng Liên doanh Dầu khí Vietsopetro Vũng Tàu đến khu vực Sao Mai - Bến Đình, Bãi Trước, từ khu vực Cảng Hải quân 171 thuộc phường 9, Vũng Tàu đến khu vực Gò Găng – Long Sơn.

Trong đó, sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu bao gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu; hợp đồng mua bán; chất lượng xăng dầu; việc niêm yết giá, thời gian bán hàng; việc điều chỉnh giá bán xăng dầu, việc treo biển hiệu; việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật khác có liên quan. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về kinh doanh xăng dầu theo Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Minh Tâm – Thanh tra Sở