LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 25/5/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 1822/QĐ-BCT về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đề án được ban hành với các mục tiêu triển khai thống nhất, đồng bộ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp từ Trung ương đến địa phương. Qua đó nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp chân chính, đồng thời ngăn ngừa và hạn chế tối đa các biểu hiện tiêu cực, các thiệt hại về vật chất và tinh thần của người dân trước các hoạt động kinh doanh bất chính dựa trên phương thức bán hàng đa cấp.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Bộ Công Thương đã đề ra 5 nhiệm vụ cần thực hiện bao gồm: (1) Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;(2) Tuyên truyền phổ biến pháp luật kinh doanh theo phương thức đa cấp;(3)  Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; (4) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;(5) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Bộ Công Thương giao Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện Đề án.

(Phạm Hà – P. QLTM)