LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP cho công chức quản lý nhà nước và đối tượng sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương

Thực hiện công văn số 2071/BCT-TTTN ngày 19/3/2018 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức lớp tập huấn an toàn thực phẩm và Công văn số 3958/UBND-VP ngày 27 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện đề án “Đảm bảo An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương” năm 2018.

Ngày 05 - 06/6/2018, Sở Công Thương đã phối hợp với Vụ Thị trường trong nước  - Bộ Công Thương tổ chức tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm tại huyện Long Điền và huyện Châu Đức cho gần 500 đối tượng tham gia gồm: Các cán bộ làm công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (phòng Kinh tế, Y tế, Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện và các cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm tại xã, thị trấn); Ban quản lý các chợ; Các cán bộ Quản lý Thị trường; Các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ; Chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Long Điền và huyện Châu Đức.

Nhằm phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định pháp luật, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành góp phần nâng cao nhận thức đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm.

 

Lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm tại huyện Long Điền

Qua lớp tập huấn các học viên sẽ nắm được các kiến thức chung về thực phẩm như: Các khái niệm cơ bản có liên quan đến thực phẩm, mối nguy và các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm, các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và cơ bản nắm được các quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm và các Nghị định liên quan (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương).

Ngoài ra, các học viên còn được phổ biến kiến thức về thương hiệu và các yếu tố cấu thành thương hiệu; xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam; hàng giả, hàng thật; thảo luận, giải đáp thắc mắc của các học viên giúp cho các học viên tham gia tập huấn nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm tại huyện Châu Đức

Sau khi kết thúc tập huấn các đối tượng là các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại các chợ, chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm được làm bài kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, để đánh giá việc tiếp thu kiến thức đã triển khai và là cơ sở để cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các đối tượng làm bài kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định.

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM

 

Bài mới hơn
Bài cũ hơn