LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH TM Vision Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ ngày 22/6/2018.

Ngày 15/6/2018, Sở Công Thương xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động BHĐC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam có trụ sở chính tại địa chỉ Nhà A50 phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Công ty chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do cần hoàn thiện các điều kiện đáp ứng quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Thông tin liên hệ tại trụ sở chính: Bà Lê Mai Linh, Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty, Điện thoại: 024.35569100, Fax: 0254.35569101, Email: visionhanoitrading@hotmail.com.

ng ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam có trách nhiệm: Niêm yết công khai tại trụ sở chính và công bố trên trang chủ trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; chấm dứt, thanh lý hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và giải quyết quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn tỉnh được biết.

(Phạm Hà – P. QLTM)