LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại điện tử

Sở Công Thương vừa kết thúc Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại điện tử đối với 08 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với 01 doanh nghiệp hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử, 06 doanh nghiệp tự thiết lập website thương mại điện tử bán hàng, 01 doanh nghiệp hoạt động cả hai loại hình thương mại điện tử

Theo đó, Sở Công Thương ghi nhận hoạt động thương mại điện tử là một phương thức kinh doanh hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, giúp giảm chi phí của doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian cho người mua hàng, thuận lợi trong việc kết nối giới thiệu hàng hóa giữa người mua và người bán. Tuy nhiên, việc triển khai hoạt động thương mại điện tử tại các doanh nghiệp còn tương đối mới và chưa bao gồm toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ: Chủ yếu thực hiện một giai đoạn trưng bày, giới thiệu sản phẩm; thiếu chức năng đặt hàng trực tuyến hoặc thanh toán trực tuyến ...; thiếu nhân viên phụ trách kỹ thuật theo dõi trang website; chủ yếu ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thiết kế website thực hiện thiết kế và cập nhật thông tin giới thiệu sản phẩm.

Hầu hết các doanh nghiệp tự thiết lập website thương mại điện tử bán hàng chưa cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định, chưa thông báo thiết lập website thương mại điện tử… Nguyên nhân chủ yếu, do các doanh nghiệp chưa nắm rõ quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

Qua công tác kiểm tra, Sở Công Thương đã hướng dẫn và yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định về thương mại điện tử: Đối với tổ chức và cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng hoặc tham gia bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử, trang mạng xã hội cần bổ sung đầy đủ các thông tin về người sở hữu website, hàng hóa, dịch vụ và giá cả về điều kiện giao dịch chung, về vận chuyển giao nhận và phương thức thanh toán theo quy định; Đối với tổ chức và cá nhân sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cần kiểm soát các thông tin bài viết đăng trên website trước và sau khi kiểm duyệt, kiểm soát việc việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện lưu thông hàng hóa, chương trình khuyến mại do thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp; Thực hiện chuyển đổi chủ thể đăng ký “tên miền” theo quy định… Đồng thời, Sở Công Thương đã kiến nghị Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý, giám sát các hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Minh Tâm – Thanh tra Sở