LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ban hành kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2018 – 2020

Ngày 06 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch số 89/KH-UBND về triển khai chương trình phát triển các hoạt động Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Theo đó, kế hoạch đề ra các hoạt động: tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thành lập các tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ và triển khai thực hiện chương trình doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, truyền thông, tài liệu. Các cơ quan báo chí tăng thời lượng, tin bài, phóng sự về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, công khai địa chỉ, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Xem chi tiết nội dung kế hoạch số 89/KH-UBND tại đây.

Diệu Phương-P.QLTM