LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp

Sở Công Thương vừa kết thúc Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, với 02 doanh nghiệp có địa điểm hoạt động để tổ chức bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, hầu hết các doanh nghiệp đều chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan trong hoạt động bán hàng đa cấp, đang xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như sau: Thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi chưa được Sở Công Thương xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; 01 doanh nghiệp hiện nay không còn chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh tại địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhưng chưa thực hiện việc ủy quyền cho một cá nhân cư trú tại địa phương làm người đại diện tại địa phương để thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước tại địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần truyền thông y dược Việt Nam, với số tiền 80.000.000 đồng. Đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục các tồn tại trên theo quy định của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP./.

Minh Tâm – Thanh tra Sở