LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Sở Công Thương tỉnh BR-VT triển khai tốt công tác thi hành pháp luật bảo vệ người tiêu dùng

Sáng 12-10, Đoàn công tác Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) do ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Công thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và đại diện các địa phương về công tác thi hành pháp luật bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương.

Theo báo cáo của Sở Công thương, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, kế hoạch nhằm triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD). Các cấp Hội BVQLNTD đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về Luật BVQLNTD và các văn bản liên quan đến BVQLNTD cho 5.290 hội viên; tư vấn, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến thực phẩm, hàng hóa kém chất lượng, chênh lệch tiền điện…

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công thương , Hội BVQLNTD tỉnh và các địa phương đã đề xuất các vấn đề liên quan đến công tác thi hành pháp luật bảo vệ người tiêu dùng như: Cần quy định rõ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương liên quan đến lĩnh vực BVQLNTD; Làm rõ trách nhiệm, quy trình tiếp nhận, thời gian xử lý khiếu nại của công dân và tổ chức liên quan đến BVQLNTD; Công nhận Hội BVQLNTD tại địa phương là hội đặc thù và được giao biên chế, hỗ trợ kinh phí…

Thay mặt Đoàn, ông Trịnh Anh Tuấn đánh giá cao sự quan tâm của Tỉnh, ngành Công Thương đối với công tác thi hành pháp luật bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Các cấp Hội BVQLNTD đã trở thành cầu nối giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất, kinh doanh làm ăn chân chính. Đoàn cũng ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị của địa phương liên quan đến BVQLNTD, tổng hợp gửi Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xem xét tháo gỡ.

Vy - P.QLTM