LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công nghiệp Công nghiệp
Thay đổi một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 37/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Theo đó, hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và Chứng chỉ kiểm định viên được sửa đổi như sau:

Về hồ sơ thủ tục, theo quy định mới phải thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 44/2016/NĐ-CP và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Về địa chỉ nộp hồ sơ, các hồ sơ được nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp hoặc qua Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Thông tư số 37/2018/TT-BCT cũng quy định Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thực hiện cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG và giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini.

Thông tư số 37/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2018. Chi tiết Thông tư xem tại đây.

Trâm Anh – P.QLCN