LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Kết quả kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật trong động hóa chất

Cuối tháng 9 vừa qua, Đoàn kiểm tra gồm các thành viên gồm đại diện Sở Công Thương, Công an tỉnh và Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 11 doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trong đó, có 05 doanh nghiệp hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh hóa chất, 06 doanh nghiệp sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm khác.

Quá trình kiểm tra cho thấy, bên cạnh những ưu điểm trong hoạt động hóa chất đã ghi nhận, một số doanh nghiệp vẫn còn tồn tại các hạn chế, thiếu sót trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản và sử dụng hóa chất nguy hiểm như:

Chưa xây dựng hệ thống cống rãnh thoát chất ăn mòn, hệ thống thu hồi xử lý hoặc gờ cao ít nhất 0,1 m hoặc rải một lớp cát dày 0,2 – 0,3 m; còn để các vật liệu dễ cháy ở trong kho chứa hóa chất nguy hiểm; Chưa phân khu, sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất nguy hiểm, giữa các lô để lối đi <1 m; sấp xếp các lô hóa chất cao quá 2 m chưa đảm bảo yêu cầu về an toàn; Có phát sinh hoạt động tồn trữ, bảo quản và kinh doanh các chủng loại hóa chất mới làm thay đổi nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được phê duyệt; Có thực hiện diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, tuy nhiên, chưa đầy đủ các nội dung của kịch bản diễn tập đã đề ra tại biện pháp; Chưa huấn luyện an toàn hóa chất cho cán bộ quản lý và người lao động có liên quan đến hoạt động sử dụng hóa chất hoặc đã được huấn luyện an toàn hóa chất, tuy nhiên, tính đến thời điểm kiểm tra đã hết thời hạn 02 năm; Nội dung huấn luyện chưa đầy đủ theo quy định. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu doanh nghiệp khắc phục các tồn tại nêu trên.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn cũng đã hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện những quy định mới tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP, cụ thể: Lập phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc đối với hóa chất có ít nhất một trong các đặc tính sau: độc cấp tính, độc mãn tính, gây kích ứng với con người, gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư, gây biến đổi gen, độc đối với sinh sản, tích luỹ sinh học, ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ, độc hại đến môi trường”; Về thực hiện khai báo hóa chất sản xuất trong năm thông qua chế độ báo cáo hàng năm, đối với hoạt động nhập khẩu hóa chất, thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia; Việc doanh nghiệp được tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất và ký quyết định ban hành biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; Người đứng đầu đơn vị phải được huấn luyện an toàn hóa chất….

Việc doanh nghiệp được tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất và ký quyết định ban hành biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc chủ động huấn luyện và thực hiện biện pháp quản lý an toàn hóa chất phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất của doanh nghiệp./.

 

Bài mới hơn
Bài cũ hơn