LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tiết kiệm năng lượng Tiết kiệm năng lượng
Phát triển năng lượng theo xu hướng phát triển bền vững là hệ quả tất yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN (Kỳ 2)

Hiện nay việc phát triển cân đối hài hòa giữa các nguồn năng lượng, đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch năng lượng với quy hoạch cơ sở hạ tầng, không gian đô thị, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là hết sức cần thiết.

Hình ảnh: Năng lượng mặt trời nguồn năng lượng của tương lai

- Phát triển năng lượng gắn liền với bảo vệ môi trường; phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, ưu tiên thu hút đầu tư những dự án có công nghệ hiện đại, tiêu thụ ít năng lượng. Theo Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2020 “100% cơ sở sản xuất xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm đạt chuẩn về môi trường” và đưa ra giải pháp chủ yếu “tạo điều kiện thu hút các dự án công nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại, sảm phẩm có giá trị cao, tiêu tốn ít năng lượng, thân thiện với môi trường, có sức cạnh tranh và lan tỏa. Xác định rõ các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chủ yếu để kêu gọi đầu tư”.

- Nhằm cụ thể hóa những mục tiêu đề ra Ban Thường vụ Tỉnh Ủy đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 06 tháng 8 năm 2014 về thu hút đầu tư và Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 13 tháng 7 năm 2017 về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Thực hiện những mục tiêu, kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh đã ban hành những quy định về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư và danh mục các dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dựng thu hút đầu tư, danh mục sản phẩm ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ…

- Hiện nay nhu cầu năng lượng phục vụ cho phát triển kinh tế đang không ngừng gia tăng vì vậy việc đẩy mạnh phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo có tiềm năng trên địa bàn tỉnh là phù hợp với xu hướng chung trên cả nước và Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc thu hút đầu tư về năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh đang thực hiện đúng theo quy định, chiến lược phát triển năng lượng đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định số  2068/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2015 và tại Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 theo đó các dự án năng lượng tái tạo thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao, được khuyến khích phát triển.

- Về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được triển khai rộng rãi với nhiều chương trình, dự án đã mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; công tác triển khai các dự án chương trình tiết kiệm năng lượng đã tạo sự lan tỏa đến nhiều cơ quan, tổ chức và các địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện với nhiều hoạt động phong phú; Công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền tiết kiệm năng lượng được đẩy mạnh, thu hút được nhiều đối tượng tham gia do đó đã nâng cao nhận thức, ý thức tốt hơn của người dân, doanh nghiệp về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng như trong đời sống sinh hoạt..

v Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn trong nước và nguồn vốn tài trợ nước ngoài cho dự án cải tạo, phát triển nguồn lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Kỳ cuối: Những thành tựu, kết quả và những tồn tại, vướng mắc của ngành năng lượng trong phát triển bền vững.