LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Công nghiệp Công nghiệp
Chương trình đào tạo nghề sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho DNVVN

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang triển khai xây dựng kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề cho DNNVV trong năm 2019. Nội dung của các lớp đào tạo như sau:

1. Đối tượng: người lao động làm việc trong các doanh nghiệp (tối thiểu 06 tháng liên tục, không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ).

2. Ngành nghề đào tạo: theo danh mục đính kèm.

3. Thời gian: 03 ngày đến 03 tháng (tùy thuộc ngành nghề đào tạo).

4. Kính phí đào tạo:

- Đối với các khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc đào tạo dưới 03 tháng do cơ sở đào tạo nghề nghiệp đào tạo được miễn (hỗ trợ 100%) chi phí đào tạo.

- Đối với các DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến trực tiếp tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp được hỗ trợ 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo nhưng không quá 01 lần một năm và có tối thiểu 10 học viên/khóa học.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tham gia lập danh sách đăng ký tham gia đào tạo của doanh nghiệp mình theo mẫu phiếu đăng ký đính kèm gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 28/12/2018 hoặc liên hệ về địa chỉ sau đây để được hướng dẫn chi tiết:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội , số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa,

Điện thoại: 0254.3530033,          Fax: 0254.3541489,

Email: phongdaynghebrvt@yahoo.com.vn.

 

Cảnh Toàn – P.QLCN