LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Hỗ trợ doanh nghiệp thời kỳ hội nhập

Trong thời gian qua, bên cạnh các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai từ Trung ương, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khá nhiều hình thức phong phú với các phương thức và nội dung khác nhau. Các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã đi theo quá trình sản xuất kinh doanh và nhu cầu của doanh nghiệp như phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; phát triển thị trường thông qua các hoạt động xúc tiến và phát triển thương mại điện tử; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hỗ trợ khởi nghiệp... Theo định hướng ngành ưu tiên của tỉnh, nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ cụ thể theo ngành cũng được triển khai như hỗ trợ hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi; chế biến thủy, hải sản, phát triển công nghiệp hỗ trợ… Ngoài ra, nhằm tạo môi trường cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng thực hiện nhiều biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và phát triển doanh nghiệp; xây dựng các kênh đối thoại doanh nghiệp, đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đồng hành với các doanh nghiệp trên địa bàn trong hoạt động và phát triển, nhưng với yêu cầu ngày càng cao và sự cạnh tranh khốc liệt trong điều kiện hội nhập sâu rộng đã và đang đặt ra yêu cầu hỗ trợ tích cực hơn, sát hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Hoạt động hỗ trợ không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh chung, mà còn giúp tận dụng tốt nhất các cơ hội từ lộ trình mở cửa thị trường, đồng thời đảm bảo không vi phạm các cam kết của Việt Nam khi tham gia các điều ước quốc tế.

Do đó trong giai đoạn hiện nay việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp định CPTPP và các Hiệp định thương mại tự do khác, với mục tiêu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh chung, vượt qua khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh; Giúp doanh nghiệp nắm bắt và chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia hiệu quả các FTA, nhất là các FTA thế hệ mới và Phát triển trong một số ngành được định hướng nhằm khai thác lợi thế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là rất cần thiết.