LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Giám sát về an toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe nhân đân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

 

Ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 22/02/2019 Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, do ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm Trưởng Đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2018.

Tại buổi làm việc, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2009-2018.

Sau khi nghe hai báo cáo, các thành viên trong Đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị bổ sung và làm rõ thêm về một số nội dung trong báo cáo.Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Tỉnh; giai đoạn 2016-2018. Đồng thời, Đoàn giám sát cũng đề nghị bổ sung một số nội dung chưa có trong báo cáo như: thông tin về bệnh nghề nghiệp; nhu cầu về nguồn lực cho việc thực hiện các chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;… rà soát,  bổ sung thêm những kiến nghị về những quy định còn bất cập, chồng chéo,… của chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe nhân dân, để Đoàn giám sát có cơ sở đề xuất các Bộ, ngành, và Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng thuận lợi hơn.

Thanh Liêm- P.QLCN