LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại thị xã Phú Mỹ và nhà máy đạm Phú Mỹ

 

Ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc với Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Ngày 21/02/2019 Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội do ông Đặng Thuần Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm Trưởng Đoàn đã đến làm việc với với UBND thị xã Phú Mỹ và Nhà máy đạm Phú Mỹ về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2018.

Tại buổi làm việc với Nhà Máy Đạm Phú Mỹ, qua báo cáo của Nhà máy về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2018, thì 100% lao động của Nhà máy được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ. Hàng năm, nhà máy thực hiện đầy đủ công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên, đầu tư các trang thiết bị, phương tiện và đào tạo con người nhằm phục vụ tốt công tác phòng và xử lý khi có sự cố xảy ra. Hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường tại nhà máy luôn được quan tâm thực hiện tốt.

Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn đánh giá cao việc thực hiện các chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của Nhà máy Đạm Phú Mỹ; Đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được, các ý kiến, kiến nghị của UBND thị xã Phú Mỹ và của Nhà máy Đạm Phú Mỹ về những quy định còn bất cập, chưa thống nhất giữa các Bộ, ngành,…. để đề xuất điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp…. Đồng thời, Đoàn cũng mong muốn trong thời gian tới địa phương, và doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa để khắc phục những khó khăn, hạn chế để cải thiện, nâng cao môi trường làm việc cho người lao động, nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các chính sách, pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động ngày càng tốt hơn.

                                                                                                        Thanh Liêm- P.QLCN