LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Kiểm tra việc duy trì các điều kiện hoạt động sau khi được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định của pháp luật trong công tác thẩm định cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Công Thương; Đánh giá thực trạng việc duy trì các điều kiện hoạt động sau khi được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, Sở Công Thương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra tại 97 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận trong năm 2017 và năm 2018.

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận nhìn chung, công tác thẩm định cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu cơ bản tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Hầu hết, các cửa hàng xăng dầu đáp ứng và có duy trì điều kiện kinh doanh theo đúng quy định. Cụ thể: có duy trì điều kiện về thiết kế, xây dựng và trang thiết bị; chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn, phòng cháy chữa cháy trong hoạt động kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu; có cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh được đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

Bên cạnh những ưu điểm đã ghi nhận, một số cửa hàng vẫn còn tồn tại các hạn chế, thiếu sót về điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện khắc phục các hạn chế, thiếu sót theo quy định. Đồng thời, kiến nghị Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định thu hồi 01 Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do cửa hàng không còn đáp ứng điều kiện theo quy định.

CHBLXD Chi nhánh số 5 Công ty TNHH Thương mại Vận Tải và du lịch xuyên Việt Oil tại Xuyên Mộc

Đây là công tác kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thẩm định cấp phép; xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý (nếu có) đối với các trường hợp không duy trì các điều kiện và các vi phạm khác theo quy định; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Minh Tâm – Thanh tra Sở