LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
Đăng ký nhiệm vụ thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020

Thực hiện Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 3 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

 Để tiếp tục triển khai Chương trình, ngày 24 tháng 1 năm 2019, Cục Công nghiệp có công văn số 29A/CN-CNHT triển khai thực hiện hồ sơ đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020, thông báo và đề nghị các đơn vị có nhu cầu đăng ký chủ trì thực hiện đề án:

- Căn cứ vào Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định số 4572/QĐ-BCT ngày 7 tháng 12 năm 2017 của Bộ trường Bộ Công thương  để xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020.

- Về nội dung Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020, đề nghị các đơn vị căn cứ vào Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 để nghiên cứu, đăng ký thực hiện.

Hồ sơ đề án của các đơn vị gửi về Cục Công nghiệp – Bộ Công thương địa chỉ số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày ngày 31 tháng 3 năm 2019 để tổng hợp, thẩm định hồ sơ.

Các doanh nghiệp trong Tỉnh cần hỗ trợ để lập hồ sơ liên hệ bà Nguyễn Diệu Tiên, Phó trưởng phòng quản lý công nghiệp Sở Công Thương,  điện thoại 0254.3850019, email: ndtien@soct.baria-vungtau.com.vn ; cnht.brvt@gmail.com

Diệu Tiên – Phòng QLCN

Tải Quyết định 68/QĐ-TTg tại đây.

Tải Quyết định 4572/QĐ-BCT tại đây