LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Kỹ thuật an toàn môi trường Kỹ thuật an toàn môi trường
Triển khai Kế hoạch kiểm tra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-BCĐLNVSATTP ngày 22/4/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề. Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.

Sở Công Thương được Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh giao nhiệm vụ làm trưởng Đoàn kiểm tra số 3 của Tỉnh do Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Trưởng đoàn. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện/thị xã/thành phố, xã/phường/thị trấn và kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ.

Dự kiến thời gian kiểm tra: Từ ngày 02/5/2019 đến 15/5/2019.

Qua kiểm tra nhằm đánh giá thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của đối tượng kiểm tra, phát hiện vi phạm, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời đề xuất các biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP.

Nguyễn Thanh - phòng QLTM