LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Tập huấn bồi dưỡng kiến thức thương mại cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn Côn Đảo

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Nhằm triền khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm xây dựng và phát triển mạnh huyện Côn Đảo theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển huyện Côn Đảo thành khu kinh tế - du lịch và dịch vụ có chất lượng cao đến năm 2020 tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện Côn Đảo.

Trong 2 ngày 20 và 21/5/2019, Sở Công Thương phối hợp cùng với công ty DC & A tổ chức 02 lớp  đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức thương mại và năng lực quản lý cho 150 cơ sở, HTX, doanh nghiệp hoạt động thương mại trên địa bàn huyện Côn Đảo và  lớp nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCCVC quản lý, các chủ cơ sở, HTX thương mại - dịch vụ về phát triển thương mại trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Ngô Hương