LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Tập huấn kiến thức vệ sinh An toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Thực hiện công văn số 9458/UBND-VP ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về chủ trương thực hiện đề án đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương năm 2019. Ngày 20/5/2019, Sở Công Thương đã tổ chức tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm (ATTP) tại địa bàn huyện Côn Đảo cho gần 100 đối tượng tham gia gồm: Các cán bộ làm công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (phòng Kinh tế, Y tế, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện và các cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các khu); Ban quản lý chợ Côn Đảo; Các cán bộ Quản lý Thị trường; Các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ; Chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện.

Nhằm phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định pháp luật, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành góp phần nâng cao nhận thức đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm.

Sau lớp tập huấn các đối tượng tham gia tập huấn sẽ nắm được các kiến thức chung về ATTP như: Các khái niệm cơ bản có liên quan đến thực phẩm, mối nguy và các mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm, các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, quy tắc ứng xử của các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ và cơ bản nắm được các quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Trong quá trình tập huấn Sở Công Thương cũng đã tiếp thu ý kiến và trả lời các vướng mắc của các đối tượng giúp cho các đối tượng tham gia tập huấn nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh doanh thực phẩm.

Sau khi kết thúc tập huấn các đối tượng là các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ, chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm được làm bài kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, để đánh giá việc tiếp thu kiến thức đã triển khai và là cơ sở để cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho các đối tượng làm bài kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định.

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM