LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm ngành Công Thương tại thị xã Phú Mỹ và

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) cho các cán bộ quản lý nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công thương tại thị xã Phú Mỹ và huyện Xuyên Mộc.

Nhằm phổ biến kiến thức vệ sinh ATTP, các quy định mới của pháp luật về vệ sinh ATTP cho cán bộ quản lý và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và thực hành tốt các quy định bảo đảm ATTP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở trên địa bàn Tỉnh.

Đối tượng tham gia tập huấn là các cán bộ làm công tác quản lý vệ sinh ATTP các phòng Kinh tế (Kinh tế - Hạ tầng), Ban quản lý các Chợ, cán bộ Quản lý Thị trường, cán bộ quản lý ATTP tại xã/ phường/ thị trấn; Chủ cơ sở, người lao động trực tiếp tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương trên địa bàn Tỉnh; Tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại các Chợ trên địa bàn.

Thời gian tập huấn phổ biến kiến thức vệ sinh ATTP tại thị xã Phú Mỹ ngày 06 tháng 6 năm 2019 và tại huyện Xuyên Mộc ngày 07 tháng 6 năm 2019.

Nguyễn Thị Thanh - phòng QLTM