LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Thương mại Thương mại
Xét chọn doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín năm 2018

Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ Công Thương tổ chức, thực hiện trong các năm qua, là một hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt Nam. Mục tiêu của hoạt động này là ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp xuất khẩu trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 về việc ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín;

Căn cứ vào các tiêu chí do Bộ Công Thương hướng dẫn; Ngày 27/5/2019, Hội đồng xét chọn doanh nghiệp của Sở Công Thương tiến hành họp để xét chọn các doanh nghiệp của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đủ điều kiện và 4 tiêu chí của Bộ Công Thương như doanh nghiệp XK trực tiếp và có lãi trong năm 2018; Không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị các đối tác trong và ngoài nước khiếu kiện về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, thực hiện nghiêm túc hợp đồng xuất khẩu; Hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước và Đạt kim ngạch xuất khẩu theo quy định đối với từng nhóm hàng, mặt hàng.

Kết quả: có 07 doanh nghiệp đạt danh hiệu doanh nghiệp đáp ứng theo các tiêu chí trên, bao gồm:

1. Công ty Cổ phần Hải Việt;

2. Công ty CP chế biến XNK thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

3. Công ty TNHH Thảo Nguyên;

4. Công ty TNHH Cao Phát;

5. Công ty TNHH Vard Vũng Tàu;

6. Công ty TNHH Baconco;

7. Công ty CP TM và sản xuất Tôn Tân Phước Khanh.

Sở Công Thương đã gửi hồ sơ của các doanh nghiệp đủ điều kiện đề nghị Bộ Công Thương xét chọn danh hiệu Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018.