LIÊN KẾT SITE LIÊN KẾT SITE

 

 

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện
Mời tham gia chương trình phát triển thương mại điện tử năm 2019

Thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019, kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Sở Công Thương triển khai thực hiện các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019, trong đó: xây dựng 10 website thương mại điện tử thuộc đề án Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ứng dụng thương mại điện tử nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, với nội dung:

-  Mục tiêu: Đẩy mạnh việc ứng dụng có hiệu quả TMĐT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nâng cao hơn nữa vai trò hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan QLNN; giúp doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạng ứng dụng các giải pháp tiếp thị trực tuyến, tìm kiếm đối tác, tăng doanh số bán ra.

- Đối tượng hỗ trợ: cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Số lượng hỗ trợ: 10 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Điều kiện tham gia:

+ Có Giấy CN đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Có nhu cầu xây dựng website thương mại điện tử.

+ Có sản phẩm đạt chất lượng theo quy định của nhà nước.

- Chi phí tham gia: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí xây dựng website TMĐT.

Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia.

Thời hạn đăng ký đến hết ngày  28/6/2019

Địa chỉ: Sở Công Thương, số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Email: soct@baria-vungtau.gov.vn

Fax: 0254.3856344.

Văn phòng Sở